PMI Việt Nam tháng 3/2021 – Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất

Tăng trưởng đơn đặt hàng mới trong tháng 3 đạt mức cao nhất trong 20 tháng

  • Mở rộng sản lượng, đơn đặt hàng mới và xuất khẩu nhanh hơn.
  • Niềm tin kinh doanh cao nhất kể từ tháng 7 năm 2019.
  • Giá đầu ra tăng mạnh nhất chỉ trong hơn 4 năm.

Cimigo Market Research đã thu thập chỉ số PMI – tức là chỉ số quản lý mua hàng sản xuất tại Việt Nam kể từ năm 2013. PMI được IHS Markit tổng hợp từ các câu trả lời cho đến các câu hỏi hàng tháng được gửi đến các nhà quản lý mua hàng trong một hội đồng gồm khoảng 400 nhà sản xuất.

Tải báo cáo tại đây

Vietnam Purchasing Managers Index (PMI) March 2021

Phát hiện về PMI của Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng đã có sự chuyển mình trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vào cuối quý đầu tiên. Sản lượng tăng rõ rệt, các đơn đặt hàng mới và xuất khẩu được ghi nhận, dẫn đến việc làm và hoạt động mua hàng tăng mạnh hơn. Trong khi đó, niềm tin kinh doanh tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng.

Ở một khía cạnh kém tích cực hơn, sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến lĩnh vực này và khiến áp lực lạm phát gia tăng. Chi phí đầu vào và giá đầu ra lần lượt tăng với tốc độ nhanh nhất chỉ trong hơn ba và bốn năm.

Chỉ số Quản lý mua hàng sản xuất của Việt Nam™ (PMI®) đã tăng lên 53.6 trong tháng 3, tăng từ 51.6 trong tháng 2 và báo hiệu một sự cải thiện vững chắc của lĩnh vực sản xuất. Trên thực tế, các điều kiện kinh doanh đã được tăng cường ở mức độ lớn nhất trong 27 tháng. Những dấu hiệu về việc cải thiện nhu cầu của khách hàng và thành công trong việc kiểm soát đại dịch coronavirus 2019 (COVID-19) đã hỗ trợ cho sự gia tăng trong các đơn đặt hàng và sản lượng mới trong tháng Ba.

Các hoạt động kinh doanh mới đã tăng trong tháng thứ bảy liên tiếp và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7 năm 2019. Trong một số trường hợp, khách hàng đã mở rộng quy mô đơn đặt hàng của họ ngay trong một tháng. Điều kiện nhu cầu quốc tế cũng có dấu hiệu cải thiện, giúp doanh nghiệp mới từ nước ngoài tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2018.

Trong khi đó, sản lượng tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tháng 2, với tốc độ tăng đạt mức cao nhất trong 20 tháng. Sản lượng tăng trên cả ba lĩnh vực lớn, với các công ty hàng tiêu dùng dẫn đầu trong việc mở rộng. Các đơn đặt hàng mới nhiều hơn và yêu cầu mở rộng sản xuất đã đã khuyến khích các nhà sản xuất Việt Nam tăng nhân sự và các hoạt động mua hàng trong tháng Ba.

Việc làm thì tăng với tốc độ khiêm tốn, nhưng dù sao cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2019. Tương tự, mức mua đầu vào tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng. Khó khăn về nguồn nguyên liệu vẫn còn, với thời gian giao hàng của các nhà cung cấp tiếp tục kéo dài. Các vấn đề về việc nhập khẩu các mặt hàng, tình trạng thiếu nguyên liệu và thiếu container vận chuyển đều góp phần cho sự kéo dài thời gian vận chuyển. Điều đó cho thấy rằng, hiệu suất của nhà cung cấp bị giảm ở mức độ ít nhất trong bốn tháng và các công ty có thể mở rộng lượng hàng mua của họ.

Dự trữ hàng hóa thành phẩm cũng tăng do sự kết hợp của sản lượng cao hơn và các vấn đề với việc giao đơn đặt hàng. Tình trạng thiếu nguyên liệu thô, thường do đại dịch COVID-19, khiến chi phí đầu vào tăng mạnh và nhanh chóng trong tháng Ba.

Đặc biệt, giá thép cao hơn và chi phí gia tăng đối với các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng đã được nhắc đến. Mức tăng mới nhất gần đây chính là nhanh nhất chỉ trong hơn ba năm. Trong khi đó, giá đầu ra đã tăng với tốc độ nhanh nhất chỉ trong hơn 4 năm do các nhà sản xuất chuyển chi phí đầu vào cao hơn cho khách hàng của họ. Hy vọng rằng đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc và nhu cầu sẽ thúc đẩy niềm tin đối với triển vọng sản xuất trong 12 tháng. Hơn nữa, tâm lý đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2019, với gần một nửa số người được hỏi đều tỏ ra lạc quan về triển vọng của sản lượng.

Phương thức tiếp cận

IHS Markit Vietnam Manufacturing PMI® được IHS Markit biên soạn từ các câu trả lời cho đến bảng câu hỏi hàng tháng được gửi đến các nhà quản lý mua hàng trong một nhóm gồm khoảng 400 nhà sản xuất. Bảng được phân theo từng khu vực chi tiết và quy mô lực lượng lao động của công ty, dựa trên đóng góp vào GDP.

Các câu trả lời khảo sát được Cimigo Việt Nam thu thập vào nửa cuối mỗi tháng thể hiện hướng thay đổi so với tháng trước. Chỉ số khuếch tán đều được tính toán cho mỗi biến khảo sát. Chỉ số này là tổng của phần trăm của phản hồi “cao hơn” và một nửa phần trăm của phản hồi “không thay đổi”.

Các chỉ số dao động từ 0 đến 100, với con số trên 50 cho thấy mức tăng tổng thể so với tháng trước và dưới 50 là mức giảm tổng thể. Các chỉ số sau đó được điều chỉnh theo mỗi mùa.

Những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt Nam thời Covid

Th7 15, 2021

Những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt Nam trong thời điểm

Chỉ số PMI của Việt Nam – tháng 6/2021

Th6 07, 2021

COVID-19 bùng phát dẫn đến giảm mạnh sản lượng sản xuất Sản lượng và

Chỉ số PMI tháng 4/2021 và điều không ai ngờ đến

Th5 11, 2021

Sản lượng tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2018 Sản lượng